Huisartsenpraktijk Puth is door de Universiteit Maastricht gecertificeerd om jonge aanstaande collega's op te leiden tot huiarts. Dit betekent dat een arts die zijn basis opleiding Geneeskunde reeds heeft afegrond, en gekozen heeft voor de specialisatie huisarts, zijn opleiding deels zal volgen binnnen onze praktijk. Als huisartsen vinden wij het belangrijk om mee te werken aan de toekomst door onze kennis en kunde over te dragen op een nieuwe generatie. Een huisarts in opleiding zal een hele jaar werkzaam blijven in de praktijk. Hij is bevoegd om zelfstandig te werken en medicatie voor te schrijven. Wel kijkt uw huisarts mee over zijn schouder.Praktijk erkenningsticker Opleiden UM.aa5b8a.original.72c1b2

Gedurende de opleiding van een huisarts is niet alleen het medisch inhoudeljke aspect belangrijk, maar ook de manier van communiceren: toon, houding etc. Juist deze vaardigheden maken vaak het verschil in hoe patienten een consult ervaart. Om deze reden kunnen er soms consulten opgenomen worden op video. Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patient. Deze toestemming moet ook op video vastgelegd zijn.  Indien u dit niet wilt, zal de opname onmiddelijk worden beeindigd en gewist.  Indien de huisarts in opleiding voornemens is om een consult op te nemen, zal hij dit vooraf met u bespreken!

Deze video's worden vervolgens voor opleidingsdoeleinden gebruikt, zowel door de Universiteit Maastricht als in de leergesprekken tussen uw huisarts en de huisarts in opleiding. Hierbij gata het mt name om de communicatie aspecten. Met deze gegevens wordt uiteraard zorgvuldig om gegaan en we voldoen an alle eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet.