Als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u meer kans om erg ziek te worden en te overlijden doorziekten. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden. Via deze link vind u een keuzehulp met informatie.
Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd of beademd wilt worden.
Vertel het aan uw naasten en uw huisarts. Geef uw huisarts ook de wilsverklaring als u deze heeft.


Via onderstaande links vind u diverse wilsverklaringen die in meer of mindere mate van toepassing zijn. U kunt deze downloaden door op de link te klikken en de geopende .pdf thuis te printen.

Om onderstaande bestanden te openen dient u over een programma te beschikken om een .pdf te openen. Dit kan met Adobe Acrobat reader, welke u hier gratis kunt downloaden.

Achtergrond informatie:

Folder: spreek met uw arts over levenseinde
Folder: wat kunt u allemaal bespreken met uw arts

 


Wilsverklaringen

 • Behandelverbod  
  Een arts mag geen medische handelingen uitvoeren zonder toestemming van de patiënt. In een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u geen behandeling meer wilt.
  Tevens zijn er een tweetal clausules toegevoegd, te weten 'clausule voltoooid leven' en 'dementie'.

 • Euthanasieverzoek
  Met een euthanasieverzoek geeft u aan onder welke omstandigheden u euthanasie wilt krijgen. Let op: het gaat om een verzoek, euthanasie is geen recht.  Ook hier is een clausule 'dementie' toegevoegd.

 • Volmacht
  Met een volmacht wijst u uw vertegenwoordiger aan. De vertegenwoordiger mag medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt. Dit geldt echter niet voor euthanasie: u kunt alleen zelf om euthanasie vragen. Hiervoor gebruikt u het euthanasieverzoek hierboven.

 • Niet reanimeren verklaring
  Met een niet reanimeren verklaring kunt u aangeven dat artsen u niet meer reanimeren tijd tijde van een hartaanval.


De belangrijkste info over wilsverklaringen op een rij

Artsen en naasten hoeven niet te ondertekenen
Met het invullen van de verklaringen legt u uw eigen individuele wens vast. Uw partner en/of kinderen en uw arts hoeven uw wilsverklaringen dus niet te ondertekenen. Het is natuurlijk wel van belang dat u de verklaringen met hen bespreekt.
Voor uw (huis)arts is het van belang dat hij/zij zeker weet dat de verklaring van uzelf afkomstig is en niet van iemand anders. Als u de verklaring zelf aan uw arts geeft en u er vervolgens met hem/haar over spreekt, weet hij/zij zeker dat uw verklaring echt uw wil weergeeft.

U hoeft ook niet langs de notaris
De wilverklaringen zijn volkomen rechtsgeldig. U hoeft dus geen notaris in te schakelen. Het enige dat een notaris kan toevoegen, is de bevestiging dat de handtekening onder uw verklaring echt uw handtekening is. Als u uw verklaring zelf aan uw arts geeft, hoeft uw arts niet te twijfelen aan de echtheid van de handtekening.

Bespreek de wilsverklaringen met uw naasten en uw arts!
Als u uw wilsverklaringen heeft opgesteld bent u nog niet klaar. U moet zelf het initiatief nemen om regelmatig de wilsverklaringen te bespreken met uw arts en naasten, zodat ze er blijvend van overtuigd zijn dat u nog steeds achter uw wilsverklaringen staat.
Wij adviseren om een kopie van uw wilsverklaringen te geven aan mensen die een belangrijke rol kunnen spelen als uw levenseinde nadert.

 • Eén getekend exemplaar van uw verklaringen bewaart u zelf bij uw belangrijke papieren.
 • Eén exemplaar is voor uw huisarts. Maak een afspraak zodat u de verklaring persoonlijk aan de arts kunt overhandigen. U heeft dan ook de tijd om er uitvoerig over te praten. In het geval van een euthanasieverzoek kunt u met uw arts bespreken in hoeverre hij aan uw wensen tegemoet kan komen. 
 • Maak nog een kopie voor uw naasten, een gemachtigde of voor het geval u in een ziekenhuis of andere zorginstelling moet worden opgenomen. Dit exemplaar kunt u bij de intake afgeven voor opname in uw medisch dossier. U mag altijd verklaringen kopiëren als u die denkt nodig te hebben. Zet uw handtekening dan nogmaals op de kopie.

Wijzigen
U kunt uw wilsverklaringen op ieder moment wijzigen. Vergeet niet uw nieuwe wilsverklaring te tekenen en opnieuw te delen met uw arts en naasten. 

Geldigheid
Uw wilsverklaringen blijven van kracht zolang deze niet zijn ingetrokken of gewijzigd. Het is niet verplicht een wilsverklaring om de paar jaar te vernieuwen of te bevestigen.Wij raden u wel aan om met een zekere regelmaat zelf met uw arts over uw verklaringen te spreken, waarmee u telkens bevestigt dat u er nog steeds achter staat. U kunt met uw huisarts afspreken hoe vaak dat gesprek plaatsvindt. Uw arts maakt dan telkens aantekeningen in uw dossier. Dat versterkt de kracht van uw wilsverklaringen en helpt de arts in geval van een euthanasieverzoek bij de beslissing over het verlenen van euthanasie als het zover is.

.